Частен съдебен изпълнител - град Бургас

Частен съдебен изпълнител е лице, на което държавата възлага принудителното ипълнение на частни вземания. Държавата може да възлага на частния съдебен изпълнител и събирането на публични вземания. Районът на действие на частния съдебен изпълнител съвпада с района на съответния окръжен съд. Частният съдебен изпълнител е независим и при изпълнение на своите функции се подчинява само на закона.

Кантората на частен съдебен изпълнител Иванка Миндова е създадена през 2006 год. и заема водеща позиция в областа на принудителното изпълнение.