Нормативна уредба

http://lex.bg/laws/ldoc/2135558368 – Граждански процесуален кодекс

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135503796 – Закон за частния съдебен изпълнител

www.bcpea.org/uploads/doc/TARIFA_new.doc  - ТАРИФА за таксите и разноските към Закона за ЧСИ

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135514513 – Данъчно-осигурителен процесуален кодекс