Сметки

Банкова сметка на ЧСИ Иванка Миндова за вноски по изпълнителните дела:

IBAN: BG86CECB97905066798000
BIC: CECBBGSF
Банка: „Централна Кооперативна Банка“ АД

При извършване на преводите, посочете задължително номера на изпълнителното дело, както и трите имена и ЕГН на длъжника.

Банкова сметка на ЧСИ Иванка Миндова за авансови такси:

IBAN: BG45CECB97901066798001
BIC: CECBBGSF
Банка: „Централна Кооперативна Банка“ АД

 

При извършване на преводите, посочете задължително номера на изпълнителното дело, както и трите имена и ЕГН на длъжника.

Банкова сметка на ЧСИ Иванка Миндова за държавни такси и разноски:     

IBAN: BG18CECB97901066798002
BIC: CECBBGSF
Банка: „Централна Кооперативна Банка“ АД

При извършване на преводите, посочете задължително номера на изпълнителното дело, както и трите имена и ЕГН на длъжника.